ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

 • ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนประกอบหรือความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต มันจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับความเสียหายหรือความบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้ทาง SilverStone Technology จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่
  1. การใช้งานซึ่งเป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ไม่มีการใช้งานผิดลักษณะ ใช้งานที่หนักหน่วงผิดวิสัย หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ*
  2. ความเสียหายอันมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ขี้เกลือจากทะเล, พายุ, แมลง, สัตว์และอื่น ๆ)
  3. ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับการรื้อถอด แก้ไข ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมใด ๆ และตัวอุปกรณ์จะต้องไม่มีการถูกถอดชิ้นส่วนออกหรือได้รับการเปลี่ยน
  4. ญลักษณ์ของการรับประกันหรือสติ๊กเกอร์ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่สูญหาย ฉีกขาดหรือฉีกออก หรือด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน
 • สินค้าภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology จะทำการรับผิดชอบซึ่งจำกัดสูงสุดตามมูลค่าปัจจุบันของตัวสินค้า (นับรวมถึงค่าเสื่อมราคาของผลิตภัณ์ แต่จะไม่รวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ทาง SilverStone Technology จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานจากตัวผลิตภัณฑ์
 • ภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องของตนเอง โดยทาง SilverStone Technology จะไม่มีการรับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์อื่น ๆ อาทิ ความเสียหายต่อการซื้อขาย การใช้งานและไม่รวมถึงการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียซึ่งผลกำไร การสูญเสียโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากความบังเอิญที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า ทั้งความเสียหายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดจากการทำผิดเงื่อนไข ประมาท เลินเล่อ แม้นว่าทาง SilverStone Technology จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ต่อความเสียหายดังกล่าวก็ตาม
 • การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกอย่างเป็นทางการของทาง SilverStone Technology เท่านั้น จะไม่รวมถึงการส่งผ่านไปยังผู้ที่ซื้อสินค้ามือสอง
 • ผู้ซื้อจะต้องมีการจัดเตรียมหลักฐานการซื้อให้ชัดเจน อาทิใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีการระบุวันเวลาที่ซื้อเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับประกัน
 • หากเกิดปัญหาภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย(ผู้นำเข้า)ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง SilverStone หรือติดต่อ SilverStone ผ่าน http://www.silverstonetek.com.

ข้อควรทราบ: (i) คุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันวันเวลาในการซื้อตามที่ได้ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน; (ii) คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับค่าจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ในการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังคุณทางตัวแทนจำหน่าย SilverStone จะเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการบริการในการรับประกัน; (iii) ก่อนที่คุณจะทำการจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องได้รับอนุมัติรหัสยืนยัน("RMA")ในการคืนสินค้าจาก SilverStone เสียก่อน, สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับประกันจะมีการโพสแจ้งบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางของ SilverStone สำหรับข้อมูลล่าสุดกรุณาเยี่ยมชมได้จาก http://www.silverstonetek.com.

*ขีดจำกัดการรองรับการใช้งานของขั้วต่อจากพาวเวอร์ซัพพลาย

สำหรับขั้วเชื่อมต่อและสายไฟเลี้ยง PCIe 8 พินสามารถรองรับกระแสได้สูงสุด 12.5 แอมป์หรือหมายถึง 150 วัตต์ (+12V x 12.5A) ดังนั้นการรับประกันจากทาง SilverStone จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความผิดปรกติซึ่งเกิดขึ้นกับกราฟิกการ์ดรวมถึงการ์ดขยายความยาวที่ใช้งานขั้วเชื่อมต่อ PCIe 8 พิน ซึ่งมันมีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้นเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดคือ 225 วัตต์ (150 วัตต์ จาก PCIe 8 พิน + 75 วัตต์ จากสล๊อต PCIe บนเมนบอร์ด) อันรวมถึงกราฟิการ์ดหรือการ์ดขยายความยาวที่ใช้ขั้วต่อไฟเลี้ยง PCIe 8 พินจำนวน 2 ชุดซึ่งมีการใช้พลังงานทั้งสิ้น 375 วัตต์ (300 วัตต์ จากขั้ว PCIe 8 พิน 2 ชุด + 75 วัตต์ จากสล๊อต PCIe บนเมนบอร์ด) ซึ่งไม่ครอบคลุมเช่นกัน

ภายใต้การรับประกัน ขั้วเชื่อมต่อ Peripheral หรือ Molex 4 พินและ SATA มันสามารถรองรับกระแสได้สูงสุด 5 แอมป์หรือหมายถึง 60 วัตต์ (+12V x 5A) หรือ (+5V + 5A) กรุณาให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานมีการใช้พลังงานไม่เกินกว่าขีดจำกัดที่รองรับ ดังนั้นการรับประกันจากทาง SilverStone จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความผิดปรกติจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใช้งานจากตัวสายเชื่อมต่อซึ่งมีการใช้พลังงานเกินกว่าขีดจำกัด

กระแสไฟฟ้าสูงสุดของขั้วต่อเมนบอร์ด 24 พิน สำหรับพินโลหะ +12V คู่แต่ละอันมีค่า 5A ซึ่งรวมทั้งหมดเป็น 120W (+12V x 5A x 2) โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ตัวดึงพลังงาน +12V ที่เชื่อมต่อกับเมนบอร์ดสามารถทำงานภายใต้ขีดจำกัดเหล่านี้ได้ การรับประกันของ SilverStone ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรืออาการเสียที่เป็นผลจากการใช้เกินขีดจำกัดของขั้วต่อและสายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อเหล่านี้


Example of damage from connector overuse

ข้อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อ

สำหรับอเมริกาเหนือ usasupport(at)silverstonetek.com

SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ด้วยสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไข โดยจะไม่ใช่สินค้าใหม่แต่มันได้รับการทดสอบการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะมีอายุการรับประกันตามที่เหลืออยู่หรือ 30 วัน ขึ้นกับว่าระยะเวลาใดจะเหลืออยู่มากน้อยกว่ากัน สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมด ควรจะทำการส่งคืนไปยังร้านค้าที่ได้ทำการจัดซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีเกินกว่า 30 วัน ลูกค้าจะต้องดำเนินกระบวนการ RMA ผ่าน SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือ ขั้นแรกให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “USA RMA form for end-users” จากลิงก์ด้านล่างและให้ดำเนินการตามขั้นตอน http://silverstonetek.com/contactus.php


สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น support(at)silverstonetek.com

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งเป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โดยคุณจะสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในจุดสำคัญ และยังรวมถึงค่าชดเชยอื่น ๆ ตามเหตุสมควรอันประเมินได้จากการสูญเสียหรือความเสียหาย นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หากตัวสินค้าไม่อยู่ภายใต้คุณภาพซึ่งยอมรับได้และรวมทั้งความเสียหายอันมิได้เกิดขึ้นจากจุดสำคัญ โปรดอ้างอิงจาก "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน " ด้านบนสำหรับรายละเอียดในการรับประกัน
SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (จ่ายค่าโทรระหว่างประเทศตามมาตรฐานการให้บริการ)


สำหรับยุโรป support.eu(at)silverstonetek.de

สำหรับประเทศจีน support(at)silverstonetek.com.cn

สำหรับประเทศญี่ปุ่น support_jp(at)silverstonetek.co.jp

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ support(at)silverstonetek.com


ระยะเวลาการรับประกัน

สำหรับอเมริกาเหนือ

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM, TD02-RGB, TD03-RGB, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี พัดลมในตระกูล FQ
ST50F-PB, ST60F-PB, ST70F-PB,
ST60F-P, ST60F-PS, ST75F-P, ST85F-P, ST1000-P, ST1500,
ST55F-G, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1000-G, ST1500-GS,
ST75F-G Evolution, ST85F-G Evolution, ST1000-G Evolution, ST1200-G Evolution,
ST40NF, ST50NF, NJ450-SXL, NJ520,
ST30GF, ST42GF, ST46GF, ST50GF, ST55GF, GM400-S, GM500-G, GM600-G,
ST30SF, ST45SF, ST45SF-G, SX500-G, SX500-LG, SX550, SX600-G, SX650-G, SX700-G, SX700-LPT, SX800-LTI,
ET450-B, ET550-B, ET650-B, ET750-B, ET550-G, ET650-G, ET750-G, ET550-HG, ET650-HG, ET750-HG,
FX350-G, TX300
รับประกัน 5 ปี ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
NJ600, ZM1350,
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอเมริกาเหนือ.
 support(at)silverstonetek.com

สำหรับยุโรป

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
NJ600, ZM1350
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้ายุโรป
 support.eu(at)silverstonetek.de

สำหรับประเทศออสเตรเลีย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM, TD02-RGB, TD03-RGB, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 5 ปี ST55F-G, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
NJ600, ZM1350,
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศออสเตรเลีย
 support(at)silverstonetek.com

สำหรับประเทศจีน (ไม่รวมเขตปกครองพิเศษ)

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศจีน
 support(at)silverstonetek.com.cn

RMA ข้อมูล

ฮ่องกง

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
ST1000-G EVO, ST1200-G EVO, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1500-GS, NJ600
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าฮ่องกง
 support(at)silverstonetek.com

อินเดีย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ST60F-TI, ST70F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1500-GS, NJ600
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอินเดีย
 support(at)silverstonetek.com

อินโดนีเซีย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ST1000-PT, ET650-HG, ET750-HG, ET550-G, NJ600
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอินเดีย
 support(at)silverstonetek.com

เกาหลี

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ST1500-GS, ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST70F-ES230, ST60F-ES230
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเกาหลี
 support(at)silverstonetek.com

ประเทศมาเลเซีย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ST55F-G, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1500-GS, ST1000-G, ST1200-G,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI, NJ600
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า อินโดนีเซีย
 support(at)silverstonetek.com

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM, TD02-RGB, TD03-RGB, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 5 ปี ST55F-G, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS,
ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT, ST1000-PTS, ST1200-PTS,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
ZM1350, ET650-B, ET550-G, ET650-G, ET750-G, NJ600,
TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต: กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศนิวซีแลนด์
 support(at)silverstonetek.com

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI ,
ST1000-G EVO, ST1200-G EVO,
ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1500-GS, NJ600
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศฟิลิปปินส์
 support(at)silverstonetek.com

สิงคโปร์

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ET550-G, ET650-G, ET750-G, ET550-HG, ET650-HG, ET750-HG,
ST1500-GS, ST1000-G EVO, ST1200-G EVO, ST55F-G, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS,
SX800-LTI, NJ600
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสิงคโปร์
 support(at)silverstonetek.com

สำหรับไต้หวัน

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี)

รับประกัน 2 ปี TD02-LITE, TD03-LITE, TD02-SLIM, TD03-SLIM, TD02-RGB, TD03-RGB, PF120-ARGB, PF240-ARGB, PF360-ARGB
รับประกัน 3 ปี Power Supplies
รับประกัน 5 ปี TD02, TD03, TD02-E, TD03-E
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสำหรับไต้หวัน
 support(at)silverstonetek.com

ประเทศไทย

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ จะมีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ST55F-PT, ST65F-PT, ST75F-PT, ST85F-PT, ST1000-PT, ST1200-PT,
ST60F-TI, ST70F-TI, ST80F-TI, ST1100-TI, ST1300-TI, ST1500-TI,
ST1000-G EVO, ST1200-G EVO, ST65F-G, ST55F-GS, ST65F-GS, ST75F-GS, ST85F-GS, ST1500-GS, NJ600
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าประเทศไทย
 support(at)silverstonetek.com

เวียดนาม

ผลิตภัณ์ของ SilverStone ทั้งหมดจากร้านค้าปลีกจะมีระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ สำหรับพัดลมในตระกูล FQ/FW และพาวเวอร์ซัพพลาย จะมีระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี (ผลิตภัณ์ตามรายการที่ปรากฏด้านล่างจะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 5 ปี)

รับประกัน 5 ปี ET550-G, ET650-G, ET750-G, ET550-HG, ET650-HG, ET750-HG
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ยกเลิกการผลิต:
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
 support(at)silverstonetek.com

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งหมด

กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าผลิตภัณ์ SilverStone ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออีกหนึ่งช่องทางโปรดทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
 support(at)silverstonetek.com