TOB04
  • อ่านและเขียนแผ่น บลูเรย์ / ดีวีดี / ซีดี
  • การโหลดแผ่นด้วยถาด ออกแบบสำหรับน็ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีช่องชนิดบางขนาด 9.5 มม หรือ 12.7 มม
  • รองรับการป้องกัน Buffer Under Run
  • รองรับโหมด Zero Power ODD และ AACS
  • ภายในแพ็คเกจที่วางจำหน่ายประกอบด้วย สาย SATA, สกรู, คู่มือการใช้งานและกรอบหน้าขอบหนา 12.7 มม.
สี
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
หมายเลขรุ่น
SST-TOB04
ข้อกำหนดด้านพลังงาน
5Vdc
Read Speed
BD-ROM
BD-R
BD- R DL
BD- R LtoH
BD- RE
BD- RE DL
BD-R (TL/QL)
BD- RE TL
DVD-ROM
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R DL
DVD+RDL
DVD-RAM
CD-ROM
CD-R
CD-RW:
6X CAV
6X CAV
6X CAV
6X CAV
6X CAV
6X CAV
4X P-CAV
4X P-CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
5X Z-CLV
24X CAV
24X CAV

24X CAV
ความเร็วในการอ่านสูงสุด
BD-ROM
BD-R
BD- R DL
BD- R LtoH
BD- RE
BD- RE DL
BD-R (TL/QL)
BD- RE TL
DVD-ROM
DVD-R
DVD+R
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R DL
DVD+RDL
DVD-RAM
CD-ROM
CD-R
CD-RW:
6X CAV
6X CAV
6X CAV
6X CAV
6X CAV
6X CAV
4X P-CAV
4X P-CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
8X CAV
5X Z-CLV
24X CAV
24X CAV

24X CAV
ความเร็วในการเขียนสูงสุด
BD-R
BD-R DL
BD-R LtoH
BD-R (TL/QL)
BD-RE
BD-RE (TL/QL)
DVD-R/+R
DVD+RW
DVD-R DL
DVD+R DL
DVD-RW
DVD-RAM
CD-R
CD-RW:
6X CAV
6X CAV
6X ZCLV
2X CLV
2X CLV
2X CLV
8X CAV
8X Z-CLV
4X P -CAV
4X P -CAV
6X Z-CLV
5X Z-CLV
24X CAV
10X CLV
อินเทอร์เฟส
อินเทอร์เฟส SATA (150 Mbyte/s)
หน่วยความจำบัฟเฟอร์
4MB
น้ำหนักสุทธิ
129±10g
ขนาด
128 มม. (ก) x 9.5 มม. (ส) x 129 มม. (ล)

128 มม. (ก) x 12.7 มม. (ส) x 129 มม. (ล) (รวมถึงขอบจอที่)
ข้อควรระวัง
ในการใช้งาน การควบคุมหรือการปรับแต่งใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ อาจได้รับผลกระทบจากรังสีที่เป็นอันตราย

กรุณาอย่าถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ชิ้นนี้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการแพร่กระจายของเลเซอร์เป็นอันตรายต่อดวงตาของมนุษย์
ดาวน์โหลดไฟล์
TOB04 คู่มือ
เวอร์ชั่น
V1.0
ขนาดไฟล์
342.76 KB
TOB04 รูปภาพความละเอียดสูง
ขนาดไฟล์
9.00 MB
TOB04 Product Sheet (tob04-edm-th.jpg)
ขนาดไฟล์
417.75 KB