ตารางเปรียบเทียบหม้อน้ำระบายความร้อนที่รองรับ
Series Model Name Front Rear Top Bottom Side
Primera Series PM02 120mm x 2; 240mm / 280mm / 360mm x 1 120mm / 140mm x 1 120mm x 2; 240mm / 280mm x 1 N/A N/A
PM01 120mm / 240mm / 280mm / 360mm x 1 120mm / 140mm x 1 120mm / 240mm / 280mm / 360mm x 1 N/A N/A
PM01-FX 120mm / 240mm / 280mm / 360mm x 1 120mm / 140mm x 1 120mm / 240mm / 280mm / 360mm x 1 N/A N/A
PM01-RGB 120mm / 240mm / 280mm / 360mm x 1 120mm / 140mm x 1 120mm / 240mm / 280mm / 360mm x 1 N/A N/A
Redline Series RL07 120mm x 2; 240mm / 280mm / 360mm x 1 120mm / 140mm x 1 N/A N/A N/A
RL06 120mm / 140mm / 240mm x 1 120mm x 1 120mm x 1 / 240mm x 1 (<30mm)** N/A N/A
RL05 120mm x 1 / 240mm x 1 120mm x 1 120mm x 1 / 240mm x 1 / 280mm x 1 N/A N/A
Fortress Series FT05 N/A N/A 120mm x 1 120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 N/A
FT04 120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 120mm x 1 N/A N/A N/A
FT03 N/A N/A 120mm x 1 N/A N/A
FT02 N/A N/A 120mm x 1 120mm x 3 N/A
FTZ01 N/A N/A 120mm x 1 240mm x 1
(ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบกำหนดเอง)
N/A
Kublai Series KL07 120mm / 240mm / 280mm / 360mm x 1 120mm / 240mm x 1 120mm / 240mm / 280mm x 1 N/A N/A
KL06 120mm x 2 / 140mm x 1 / 240mm x 1 120mm x 1 N/A N/A N/A
KL05 120mm x 2 120mm x 1 120mm x 1 / 240mm x 1 N/A N/A
KL04 N/A 120mm x 1 120mm x 1 / 240mm x 1 N/A N/A
Milo Series ML07 N/A N/A 120mm x 1 240mm x 1
(ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบกำหนดเอง)
N/A
Mammoth Series MM01 120mm x 2 / 240mm x 1 / 180mm x 2 120mm x 1 N/A N/A N/A
Precision Series PS13 120mm x 1 120mm x 1 N/A N/A N/A
PS11 N/A 120mm x 1 120mm x 1 / 240mm x 1
(PS11B-W only)
N/A N/A
PS10 N/A 120mm x 1 120mm x 1 / 240mm x 1 / 280mm x 1 N/A N/A
PS07 N/A 120mm x 1 N/A N/A N/A
RAVEN Series RV05 N/A 120mm x 1 120mm x 1 120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 N/A
RV04 120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 120mm x 1 N/A N/A N/A
RV03 N/A N/A 120mm x 1 120mm x 3 / 180mm x 2 N/A
RV02-E N/A N/A 120mm x 1 120mm x 3 N/A
RV01 N/A N/A 120mm x 1 N/A N/A
RVX01 120mm x 1 N/A 120mm x 1 120mm x 1 / 240mm x 1 N/A
RVZ01 N/A N/A 120mm x 1 240mm x 1
(ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบกำหนดเอง)
N/A
Sugo Series SG13 120mm / 140mm x 1 120mm x 1 N/A N/A N/A
SG10 N/A 120mm x 1 N/A N/A N/A
Temjin Series TJ11 N/A N/A 120mm x 1 540mm x 1
(จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนที่ดัดแปลงโดยบุคคลที่สาม)
N/A
TJ10 N/A 120mm x 1 120mm x 2
(ต้องใช้ RADSUPPORT09)
N/A N/A
TJ08-E N/A 120mm x 1 N/A N/A N/A
TJ07 N/A N/A N/A 480mm x 1
(จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนที่ดัดแปลงโดยบุคคลที่สาม)
N/A
TJ04-E N/A 120mm x 1 120mm x 1 / 240mm x 1 N/A N/A