การรับรองระดับประสิทธิภาพ Cybenetics คืออะไร

Cybenetics ใช้มาตรฐาน ETA ในการจัดอันดับประสิทธิภาพของ PSU ชื่อ ETA ได้มา จากตัวอักษรกรีก “H” ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อถึงประสิทธิภาพ มีการรับรอง ETA 6 ระดับคือ ไดมอนด์ ไทเทเนียม แพลตตินั่ม โกลด์ ซิลเวอร์ และบรอนซ์ ซึ่งครอบคลุมช่วงประสิทธิภาพตั้งแต่ 82% ไปจนถึงมากกว่า 93% มาตรฐาน ETA มีความเข้มงวดมาก นอกเหนือจากแสดงถึงประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยแล้ว มาตรฐานนี้ยัง พิจารณาถึงประสิทธิภาพของราง 5VSB และแวมไพร์เพาเวอร์ (การสิ้นเปลืองพลังงาน ขณะที่ไม่มีโหลดบนราง 5VSB) ดังนั้นเมื่อคุณเห็นเพาเวอร์ซัพพลายที่ผ่านการรับรอง โดย Cybenetics ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่านี่เป็นเพาเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขการทำงานทั้งหมด SilverStone ขึ้นชื่อในด้านคุณภาพและสมรรถนะ ของเพาเวอร์ซัพพลายมาโดยตลอด ดังนั้นการมีทีมที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ใน การทดสอบการรับรองเพาเวอร์ซัพพลายอย่างละเอียด จึงถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก เราได้เข้าร่วมทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้!

EFFICIENCY LEVELS (115V) EFFICIENCY PF 5VSB EFFICIENCY VAMPIRE POWER
≥93 overall efficiency ≥0.985 >79% <0.10W
≥91% & <93% overall efficiency ≥0.980 >77% <0.13W
≥89% & <91% overall efficiency ≥0.975 >76% <0.16W
≥87% & <89% overall efficiency ≥0.970 >75% <0.19W
≥85% & <87% overall efficiency ≥0.960 >73% <0.22W
≥82% & <85% overall efficiency ≥0.950 >71% <0.25W