จะติดตั้งพัดลม SilverStone ARGB ได้อย่างไร

เคส SilverStone หลายตัวที่เปิดตัวเร็ว ๆ นี้ที่มีคำว่า “PRO” ในชื่อผลิตภัณฑ์ หมายความว่าเคส มาพร้อมกับพัดลม ARGB และฮับคอนโทรลเลอร์ ARGB 4 พอร์ต ทำให้เราได้รับคำถามบ่อย ๆ เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งพัดลม ARGB อย่างถูกต้อง
ในบทความนี้ เราจะอธิบายกระบวนการติดตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นที่อาจมีประโยชน์กับคุณ เพื่อให้พัดลม ARGB ของ SilverStone ส่องแสงอย่างสวยงามในเครื่องของคุณ

ภาพ: SST-FAR1W-PRO (ซ้าย), SST-FAH1MB-PRO (ขวา)


แรกสุด ก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการติดตั้ง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงขั้วต่อต่าง ๆ ของพัดลม SilverStone ARGB และหน้าที่ของขั้วต่อเหล่านั้น

ขั้วต่อเพาเวอร์ของพัดลม

ขั้วต่อ 3 พิน

ขั้วต่อ 3 พินประกอบด้วย เพาเวอร์ กราวนด์ และสัญญาณ พินสัญญาณจะวัดความเร็วของพัดลม และเพาเวอร์ใช้ สำหรับควบคุมความเร็วของพัดลม โดยการลดหรือเพิ่ม แรงดันไฟฟ้า พัดลมที่มีความเร็วมากที่สุด 1000 รอบต่อนาทีที่ 12V อาจสามารถหมุนช้าลงมาที่ 600 รอบต่อนาที เมื่อจ่ายไฟ 7V ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ พัดลม ขั้วต่อนี้จะไม่ค่อยเห็นบนพัดลม ARGB ของ SilverStone.

ขั้วต่อ PWM 4 พิน

ขั้วต่อ PWM 4 พิน - สามารถพบได้ในพัดลม ARGB ของ SilverStone ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน โดยเป็นขั้วต่อ ที่มีสาย/พิน PWM เพิ่มเติมจากพัดลม DC 3 พิน แบบปกติ ซึ่งทำให้ไฟฟ้าที่ส่งไปยังพัดลมถูกส่งเป็น จังหวะแทนที่จะส่งแบบสม่ำเสมอ พัดลมที่ควบคุม ด้วย PWM จะทำงานที่ 12V และอัตราที่พัดลม ทำงานตามจังหวะการส่งไฟฟ้าจะเป็นตัวกำหนด รอบต่อนาทีของพัดลม ซึ่งหมายความว่าพัดลม สามารถหมุนช้าลงเพื่อให้รอบต่อนาทีต่ำลงได้หากจำเป็น พูดง่าย ๆ คือขั้วต่อ PWM 4 พิน ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ

ขั้วต่อ LED ARGB

ขั้วต่อ ARGB 4-1 พิน

ขั้วต่อ ARGB ที่คุณเห็นในพัดลม ARGB ของ SilverStone ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ใช้ขั้วต่อ ARGB 4-1 พินมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ละพินแสดงถึง 5V ข้อมูล และกราวนด์


แล้วฉันจะเชื่อมต่อสายเคเบิลเหล่านี้อย่างไร และเชื่อมต่อตรงไหน

ในการจ่ายไฟฟ้าให้พัดลม วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเชื่อมต่อขั้วต่อ 3 พิน หรือขั้วต่อ PWM 4 พิน (ขึ้นอยู่กับพัดลม ARGB ที่คุณมี) เข้ากับหัวต่อพัดลมของเมนบอร์ดโดยตรง (CHA_FAN1, CHA_FAN2…ฯลฯ)
ถ้าเสียบขั้วต่อ 3 พินเข้ากับหัวต่อพัดลมเหล่านี้ พัดลมจะทำงานที่ความเร็วเต็มที่ เว้นแต่ว่า เมนบอร์ดจะไม่สนับสนุนการปรับความเร็วพัดลมด้วยการควบคุมแรงดันไฟฟ้า ทั้งนี้ ถ้าเสียบ ขั้วต่อ 4 พิน คุณจะสามารถควบคุมความเร็วพัดลมได้ผ่านตัวควบคุม PWM ใน BIOS / UEFI

ถ้าจำนวนพัดลมในเคสของคุณมีมากกว่าจำนวนหัวต่อพัดลมบนเมนบอร์ด คุณสามารถใช้ตัวแยก เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้พัดลมหลายตัวได้จากหัวต่อพัดลมบนเมนบอร์ดหนึ่งตัว หรือเชื่อมต่อโดยใช้ ฮับพัดลมที่มีพอร์ตเพียงพอในการเชื่อมต่อพัดลมทั้งหมด

โปรดทราบว่า คุณสามารถจ่ายไฟฟ้าให้พัดลมจำนวนมากเท่าที่คุณต้องการได้บนหัวต่อพัดลม เมนบอร์ดหนึ่งตัว ตราบที่ปริมาณไฟฟ้าที่ถูกดึงไปใช้ไหลผ่านหัวต่อสำหรับจ่ายไฟฟ้า
คุณสามารถดูปริมาณไฟฟ้าที่สามารถดึงจากหัวต่อที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และปริมาณไฟฟ้าที่ พัดลมจำเป็นต้องใช้ ได้ที่คู่มือเมนบอร์ดและข้อมูลจำเพาะของพัดลม

ในที่นี้จะใช้ Air Penetrator 140i-ARGB เป็นตัวอย่าง:
AP140i-ARGB ใช้ปริมาณไฟฟ้า 0.27A @ 12V ดังนั้นการใช้พัดลมสองตัวจะดึงไฟฟ้า 0.54A @ 12V ถ้าหัวต่อเมนบอร์ดรองรับการจ่ายไฟฟ้า 0.6A หัวต่อนี้ก็สามารถจ่ายไฟฟ้าให้พัดลม AP140i-ARGB 2 ตัวได้อย่างไม่มีปัญหา

ภาพ: SST-CPF02 – 1-to-3 PWM fan splitter (ซ้าย), SST-CPF04 – 1-to-8 PWM fan hub (ขวา)

สำหรับการจ่ายไฟฟ้าให้ LED ARGB มีตัวเลือก 2 อย่างเหมือนการจ่ายไฟฟ้าให้พัดลมตามที่ กล่าวไว้ข้างต้น ตัวเลือกแรกคือ เชื่อมต่อกับหัวต่อ ARGB บนเมนบอร์ด และตัวเลือกที่สองคือ เชื่อมต่อกับฮับพัดลม ARGB ที่ออกแบบมาเฉพาะ
ผู้ผลิตเมนบอร์ดส่วนใหญ่ จะให้หัวต่อ ARGB มาอย่างน้อย 1 หัวต่อบนเมนบอร์ด และโดยปกติ จะทนต่อขีดจำกัดกระแสไฟฟ้าที่ 3.0A
สำหรับพัดลม AP140i-ARGB ของเรา LED จะใช้ปริมาณไฟฟ้า 0.36A @ 5V ดังนั้นถ้าคุณมี 8 ตัว ก็จะดึงไฟฟ้า 2.88A @ 5V ซึ่งไม่มีปัญหา เนื่องจากไม่เกินขีดจำกัดกระแสไฟฟ้าที่ 3.0A
จุดที่ต้องระวังก็คือ ขณะนี้ยังไม่ค่อยมีตัวแยก ARGB ในตลาดที่รองรับพัดลม ARGB มากกว่า 4 ตัว และสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบการจัดการสายเคเบิล ก็ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ตัวแยก

ตัวเลือกที่ 2 คือใช้ฮับพัดลม ARGB ที่ออกแบบมาเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเสียบขั้วต่อ ARGB หลายตัวลงในที่เดียว ซึ่งแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่มีหัวต่อ ARGB บนเมนบอร์ด

ภาพ: SST-CPL03 – 1-to-4 ARGB splitter cable (ซ้าย), SilverStone ARGB fan hub (ขวา)