คำแนะนำในการยึด AIO

1. วิธีที่ดีที่สุดในการติดตั้งคือ ให้ตัวระบายความร้อนตั้งฉากเหนือบล็อกน้ำ เพื่อให้ฟองอากาศ สะสมเท่ากันตลอดครีบของตัวระบายความร้อนด้วยท่อที่อยู่เหนือปั๊มในบล็อกน้ำ ครีบเหล่านี้ ยังช่วยในการปล่อยฟองอากาศออกจากปั๊มอีกด้วย


2. ถ้าไม่สามารถทำการยึดตัวระบายความร้อนด้านบนได้ วิธีที่ดีที่สุดรองลงมาคือ การติดตั้ง ตัวระบายความร้อนในแนวตั้ง โดยให้ด้านที่มีท่ออยู่ด้านล่าง แต่ต้องตรวจดูให้แน่ใจด้วยว่า ตำแหน่งของบล็อกน้ำ/ปั๊มอยู่ต่ำกว่าขอบถังของตัวระบายความร้อน การทำเช่นนี้จะช่วยให้ ฟองอากาศสะสมในขอบถัง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปั๊มหรือท่อ


3. ในกรณีที่ต้องติดตั้งตัวระบายความร้อนในแนวตั้งโดยให้ท่ออยู่ด้านบน โปรดตรวจดูให้แน่ใจ อีกครั้งว่าบล็อกน้ำ/ปั๊มวางในตำแหน่งที่ต่ำกว่าขอบถังของตัวระบายความร้อนจากด้านบน หรือไม่ อย่างน้อยการทำเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจว่า ปั๊มจะทำงานได้ดีที่สุดโดยมีฟองอากาศ เพียงเล็กน้อย


4. ลักษณะการติดตั้งที่แย่ที่สุดคือ การติดตั้งให้บล็อกน้ำ/ปั๊มวางในตำแหน่งที่สูงกว่าตัวระบาย ความร้อนที่ยึดในแนวนอน ปั๊มจะสร้างเสียงรบกวนมากขึ้นและทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการปั๊มฟองอากาศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงเริ่มต้นระบบการไหลเวียนของของเหลว อาจหยุดชะงัก เนื่องจากมีปริมาณอากาศจำนวนมากสะสมในบริเวณปั๊มขณะที่ระบบปิดเครื่อง