การรองรับ

คำถามและคำตอบ

คำถามและคำตอบ


Q. วีธีการต่อตรงพาวเวอร์ซัพพลายเพื่อทดสอบ (โดยใช้คลิปหนีบกระดาษ)
A. Please refer to the following PDF.

Q. วีธีการต่อตรงพาวเวอร์ซัพพลายเพื่อทดสอบ (ทดสอบด้วยเมนบอร์ดตัวสำรองใช้งาน)
A. Please refer to the following PDF.