• ตามมาตรฐาน 80 PLUS / Cybenetics
  • ตามจำนวนวัตต์
  • ตามฟอร์มแฟคเตอร์
  • ตามการแยกสายเคเบิล
  • ตามซีรีส์
  • อะแดปเตอร์ AC
  • ไม่มีพัดลม
NJ700
พาวเวอร์ซัพพลาย แบบไร้พัดลม 700W ระดับ 80 PLUS Titanium
HELA 2050 Platinum
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 2050W ระดับ Cybenetics Platinum
SX1000 Platinum
1000W SFX-L แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
SX750 Platinum
750W SFX แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
FX600 Platinum
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX Cybenetics Platinum 600 วัตต์
SX750 Gold
750W SFX แบบแยกส่วน 80 Plus แหล่งจ่ายไฟแบบ Gold
DA1650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 1650W ระดับ 80 PLUS Gold
GM1000 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 1000W Cybenetics Gold
DA850 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 850W ระดับ 80 PLUS Gold
GM800 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W Cybenetics Gold
DA750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 750W ระดับ 80 PLUS Gold
VIVA 750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Gold
ET700-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS Gold 700W
TX700 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 700W ระดับ 80 PLUS Gold
DA650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 650W ระดับ 80 PLUS Gold
VIVA 650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Gold
ET600-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 600W
GM600 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W Cybenetics Gold
DA550 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 550W ระดับ 80 PLUS Gold
FX500
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX 80 PLUS Gold 500 วัตต์
TX500 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 500W ระดับ 80 PLUS Gold
ET500-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 500W
GM800 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
GM600 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
GM500 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 500W ขนาดเล็ก 80 PLUS Silver
GM400 1U Bronze
1U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 400W Cybenetics Bronze
VIVA 750 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Bronze
VIVA 650 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Bronze
VIVA 550 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 550W ระดับ 80 PLUS Bronze
Extreme 500 Bronze
แหล่งจ่ายไฟ SFX ที่ได้รับการรับรอง 500W 80 PLUS Bronze
ET500-ARGB
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 500W ระดับ 80 PLUS Bronze
ET500
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS Bronze 500W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ET500-B
80 PLUS BRONZE จ่ายไฟ ATX 500W ที่ผ่านการรับรอง
ST700P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 700W ATX
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX
ST600P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX
ST60F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ST50F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ST50F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
ST500P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
HELA 2050 Platinum
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 2050W ระดับ Cybenetics Platinum
DA1650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 1650W ระดับ 80 PLUS Gold
SX1000 Platinum
1000W SFX-L แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
GM1000 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 1000W Cybenetics Gold
GM800 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
SX750 Gold
750W SFX แบบแยกส่วน 80 Plus แหล่งจ่ายไฟแบบ Gold
DA850 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 850W ระดับ 80 PLUS Gold
GM800 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W Cybenetics Gold
VIVA 750 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Bronze
DA750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 750W ระดับ 80 PLUS Gold
SX750 Platinum
750W SFX แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
VIVA 750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Gold
NJ700
พาวเวอร์ซัพพลาย แบบไร้พัดลม 700W ระดับ 80 PLUS Titanium
ST700P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 700W ATX
ET700-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS Gold 700W
TX700 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 700W ระดับ 80 PLUS Gold
GM600 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
DA650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 650W ระดับ 80 PLUS Gold
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
VIVA 650 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Bronze
VIVA 650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Gold
ST600P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX
ST60F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
FX600 Platinum
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX Cybenetics Platinum 600 วัตต์
GM600 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W Cybenetics Gold
ET600-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 600W
VIVA 550 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 550W ระดับ 80 PLUS Bronze
DA550 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 550W ระดับ 80 PLUS Gold
ST50F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
Extreme 500 Bronze
แหล่งจ่ายไฟ SFX ที่ได้รับการรับรอง 500W 80 PLUS Bronze
ST50F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
ST500P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
TX500 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 500W ระดับ 80 PLUS Gold
ET500-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 500W
FX500
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX 80 PLUS Gold 500 วัตต์
GM500 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 500W ขนาดเล็ก 80 PLUS Silver
ET500
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS Bronze 500W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ET500-B
80 PLUS BRONZE จ่ายไฟ ATX 500W ที่ผ่านการรับรอง
ET500-ARGB
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 500W ระดับ 80 PLUS Bronze
GM400 1U Bronze
1U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 400W Cybenetics Bronze
HELA 2050 Platinum
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 2050W ระดับ Cybenetics Platinum
DA1650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 1650W ระดับ 80 PLUS Gold
DA850 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 850W ระดับ 80 PLUS Gold
DA750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 750W ระดับ 80 PLUS Gold
VIVA 750 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Bronze
VIVA 750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Gold
NJ700
พาวเวอร์ซัพพลาย แบบไร้พัดลม 700W ระดับ 80 PLUS Titanium
ST700P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 700W ATX
ET700-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS Gold 700W
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
VIVA 650 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Bronze
DA650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 650W ระดับ 80 PLUS Gold
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX
VIVA 650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Gold
ST60F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ST600P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX
ET600-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 600W
DA550 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 550W ระดับ 80 PLUS Gold
VIVA 550 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 550W ระดับ 80 PLUS Bronze
ST50F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ST50F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
ST500P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
ET500-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 500W
ET500-ARGB
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 500W ระดับ 80 PLUS Bronze
ET500
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS Bronze 500W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ET500-B
80 PLUS BRONZE จ่ายไฟ ATX 500W ที่ผ่านการรับรอง
New
SX750 Gold
750W SFX แบบแยกส่วน 80 Plus แหล่งจ่ายไฟแบบ Gold
SX1000 Platinum
1000W SFX-L แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
SX750 Platinum
750W SFX แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
Extreme 500 Bronze
แหล่งจ่ายไฟ SFX ที่ได้รับการรับรอง 500W 80 PLUS Bronze
TX700 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 700W ระดับ 80 PLUS Gold
FX600 Platinum
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX Cybenetics Platinum 600 วัตต์
TX500 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 500W ระดับ 80 PLUS Gold
FX500
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX 80 PLUS Gold 500 วัตต์
New
GM400 1U Bronze
1U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 400W Cybenetics Bronze
GM1000 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 1000W Cybenetics Gold
GM800 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W Cybenetics Gold
GM600 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W Cybenetics Gold
New
GM800 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
New
GM600 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
GM500 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 500W ขนาดเล็ก 80 PLUS Silver
SX750 Gold
750W SFX แบบแยกส่วน 80 Plus แหล่งจ่ายไฟแบบ Gold
HELA 2050 Platinum
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 2050W ระดับ Cybenetics Platinum
DA1650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 1650W ระดับ 80 PLUS Gold
SX1000 Platinum
1000W SFX-L แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
DA850 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 850W ระดับ 80 PLUS Gold
DA750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 750W ระดับ 80 PLUS Gold
SX750 Platinum
750W SFX แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
NJ700
พาวเวอร์ซัพพลาย แบบไร้พัดลม 700W ระดับ 80 PLUS Titanium
ET700-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS Gold 700W
DA650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 650W ระดับ 80 PLUS Gold
ET600-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 600W
DA550 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 550W ระดับ 80 PLUS Gold
ET500-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 500W
VIVA 750 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Bronze
VIVA 750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Gold
ST700P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 700W ATX
VIVA 650 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Bronze
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
VIVA 650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Gold
ST600P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX
ST60F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
VIVA 550 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 550W ระดับ 80 PLUS Bronze
Extreme 500 Bronze
แหล่งจ่ายไฟ SFX ที่ได้รับการรับรอง 500W 80 PLUS Bronze
ST500P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
ET500-ARGB
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 500W ระดับ 80 PLUS Bronze
ET500-B
80 PLUS BRONZE จ่ายไฟ ATX 500W ที่ผ่านการรับรอง
ET500
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS Bronze 500W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ST50F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
ST50F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX
ST65F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 650W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ST60F-ES230
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ET500-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 500W
ET600-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 600W
ET700-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS Gold 700W
ET500-ARGB
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 500W ระดับ 80 PLUS Bronze
ET500-B
80 PLUS BRONZE จ่ายไฟ ATX 500W ที่ผ่านการรับรอง
ET500
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS Bronze 500W ATX พร้อมการออกแบบสายเคเบิลแบนสีดำทั้งหมด
ST500P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
ST600P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX
ST700P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 700W ATX
SX750 Platinum
750W SFX แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
SX1000 Platinum
1000W SFX-L แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
SX750 Gold
750W SFX แบบแยกส่วน 80 Plus แหล่งจ่ายไฟแบบ Gold
FX500
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX 80 PLUS Gold 500 วัตต์
TX500 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 500W ระดับ 80 PLUS Gold
FX600 Platinum
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX Cybenetics Platinum 600 วัตต์
TX700 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 700W ระดับ 80 PLUS Gold
AD120-DC
บอร์ด DC เป็น DC 120 วัตต์ และชุดคอมโบอะแดปเตอร์ AC เป็น DC 120 วัตต์
NJ700
พาวเวอร์ซัพพลาย แบบไร้พัดลม 700W ระดับ 80 PLUS Titanium
GM400 1U Bronze
1U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 400W Cybenetics Bronze
GM600 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W Cybenetics Gold
GM800 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W Cybenetics Gold
GM1000 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 1000W Cybenetics Gold
GM500 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 500W ขนาดเล็ก 80 PLUS Silver
GM600 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
GM800 Silver
รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W ขนาดเล็ก Cybenetics Silver
DA550 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 550W ระดับ 80 PLUS Gold
DA650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 650W ระดับ 80 PLUS Gold
DA750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 750W ระดับ 80 PLUS Gold
DA850 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 850W ระดับ 80 PLUS Gold
DA1650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 1650W ระดับ 80 PLUS Gold
VIVA 550 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 550W ระดับ 80 PLUS Bronze
VIVA 650 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Bronze
VIVA 750 Bronze
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Bronze
VIVA 650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Gold
VIVA 750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Gold
Extreme 500 Bronze
แหล่งจ่ายไฟ SFX ที่ได้รับการรับรอง 500W 80 PLUS Bronze
HELA 2050 Platinum
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 2050W ระดับ Cybenetics Platinum