ออปติคัลไดรฟ์แบบบาง
SOB03
ไดรฟ์บลูเรย์ 8x ที่มีช่องโหลดแบบบาง 9.5 มม.