อะแดปเตอร์ AC
AD120-DC
บอร์ด DC เป็น DC 120 วัตต์ และชุดคอมโบอะแดปเตอร์ AC เป็น DC 120 วัตต์