Série Gemini
 
GM600 2U Gold
2U d'alimentation redondant 600 W Cybenetics Gold
GM800 2U Gold
2U d'alimentation redondant 800 W Cybenetics Gold
GM1000 2U Gold
2U d'alimentation redondant 1000 W Cybenetics Gold
 
GM500-S
Mini-bloc d'alimentation redondant 500 W 80 PLUS Silver