อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

ซีรีย์ Nightjar

:ไม่มีพัดลมและ PSU ของ HTPC
 
NJ600
 
NJ450-SXL
NJ520