ซีรีย์ Strider Titanium
 
ซีรีย์ Strider Plus
 
ST500P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 500W ATX
ST600P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 600W ATX
ST700P
ATX แหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS 230V EU 700W ATX
ซีรีย์ Strider Platinum
 
ซีรีย์ Strider Gold Evolution
 
ซีรีย์ Strider Gold S