600W-699W
VIVA 650 Bronze
650W 80 PLUS銅牌認證ATX電源
ST65F-ES230
80 PLUS 230V EU 650W ATX電源
ST65F-ES230
80 PLUS 230V EU 650W ATX電源採用全黑色扁平線設計
DA650 Gold
650W 80 PLUS金牌認證全模組ATX電源
VIVA 650 Gold
650W 80 PLUS金牌認證ATX電源
ST60F-ES230
80 PLUS 230V EU 600W ATX電源採用全黑色扁平線設計
ST60F-ES230
80 PLUS 230V EU 600W ATX電源
ST600P
80 PLUS 230V EU 600W ATX電源
ET600-MG
600W 80 PLUS金牌認證ATX全模組電源