ทอง
New
VIVA 750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Gold
New
VIVA 650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Gold
New
DA850 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 850W ระดับ 80 PLUS Gold
New
DA1650
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 1650W ระดับ 80 PLUS Gold
New
FX500
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX 80 PLUS Gold 500 วัตต์
ET700-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS Gold 700W
ET600-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 600W
ET500-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 500W