ทอง
New
SX750 Gold
750W SFX แบบแยกส่วน 80 Plus แหล่งจ่ายไฟแบบ Gold
DA1650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 1650W ระดับ 80 PLUS Gold
GM1000 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 1000W Cybenetics Gold
DA850 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 850W ระดับ 80 PLUS Gold
GM800 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 800W Cybenetics Gold
DA750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 750W ระดับ 80 PLUS Gold
VIVA 750 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 750W ระดับ 80 PLUS Gold
ET700-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS Gold 700W
TX700 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 700W ระดับ 80 PLUS Gold
DA650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 650W ระดับ 80 PLUS Gold
VIVA 650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX 650W ระดับ 80 PLUS Gold
ET600-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 600W
GM600 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 600W Cybenetics Gold
DA550 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 550W ระดับ 80 PLUS Gold
ET500-MG
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ATX สายเคเบิลโมดูลาร์ 80 PLUS GOLD 500W
TX500 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย TFX 500W ระดับ 80 PLUS Gold
FX500
แหล่งจ่ายไฟ Flex-ATX 80 PLUS Gold 500 วัตต์