แพลทินัม
New
SX1000
1000W SFX-L แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum
New
SX750
750W SFX แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum