มากกว่า 1000W
New
GM1000 2U Gold
2U รีดันแดนต์เพาเวอร์ซัพพลาย 1000W Cybenetics Gold
DA1650 Gold
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX โมดูลาร์เต็มรูปแบบขนาด 1650W ระดับ 80 PLUS Gold
SX1000 Platinum
1000W SFX-L แบบแยกส่วน 80 PLUS แหล่งจ่ายไฟแบบ Platinum