ซีรีย์ Krypton 
KR03
ซีพียูคูลเลอร์ประสิทธิภาพสูงในแบบ