ซีรีย์ Krypton 
New
KR03
ซีพียูคูลเลอร์ประสิทธิภาพสูงในแบบ