ซีรีย์ Nitrogon 
New
NT09-1700
ฮีทซิงค์ CPU แบบ Low-profile สำหรับ Intel LGA 1700