ซีรีย์ Hydrogon 
New
Hydrogon D120 ARGB
CPU คูลเลอร์แบบดูอัล ทาวเวอร์พร้อมท่อความร้อน 6 ท่อและพัดลม ARGB คู่ขนาด 120 มม