ซีรีย์ Fara (FA)
FARA R1
เคสทาวเวอร์ ATX ขนาดกลางพร้อมกระจกนิรภัยที่มีทันสมัยและโดดเด่น
FARA B1 RGB
เคสทาวเวอร์ ATX ขนาดกลางพร้อมกระจกนิรภัยที่ทันสมัย
New
FAR1B-RB
เคสทาวเวอร์ ATX ขนาดกลางพร้อมกระจกนิรภัยที่ดูทันสมัยและโดดเด่น
New
FAB1B-LDRB
เคสทาวเวอร์ ATX ขนาดกลางพร้อมกระจกนิรภัยที่ทันสมัย