แชสซีส์

แชสซีส์

รุ่นที่เก็บข้อมูลแบบเคส

 Standard ATX : 12" x 9.6" (305mm x 244mm)

CS350
CS380

 Mini-ITX : 6.7" x 6.7" x 1.7" (170mm x 170mm x 44mm)

CS01
  
CS01-HS
  
CS280
DS380