ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก (≤ 23L)
New
SUGO 14
Mini-ITX คิวบ์แชสซีพร้อมที่พักทรงพลัง