ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก (≤ 23L)
SUGO 16
เคส Mini-ITX Cube พร้อมโครงสร้างเหล็กทั้งหมด
Vital 4
Compact Intel® NUC Element H chassis
SUGO 15
เคส Mini-ITX Cube พร้อมแผงด้านหน้าอลูมิเนียม
SUGO 14
Mini-ITX คิวบ์แชสซีพร้อมที่พักทรงพลัง