โครงยึดอะแดปเตอร์พ
FDP01
โครงยึดอะแดปเตอร์พัดลมระบายความร้อน VRM