โครงยึดอะแดปเตอร์พ
New
FDP01
โครงยึดอะแดปเตอร์พัดลมระบายความร้อน VRM