SOB03

9.5mm 薄型吸入式8x蓝光光碟机

■ BD/DVD/CD 读写

■ 方便安装设计

■ 包含两个用于9.5mm或12.7mm高度插槽的前挡板

■ 专为有薄型光碟机安装需求之机壳所设计

■ 使用SATA介面以实现最高读写速度达150 Mbyte/s和稳定性

BD/DVD/CD 读写
包含两个用于9.5mm或12.7mm高度插槽的前挡板
专为有薄型光碟机安装需求之机箱所设计
 

规格

型号
SST-SOB03
电力需求 DC 5V ± 0.25V, 1800mA (Max.)
最大读取速度
DVD-ROM 8x CAV
CD-ROM 24x CAV
BD-ROM 2.0x CLV(for Video) / Max 6X CAV(for Data)
烧录速度
CD-R Max.24X CAV
CD-RW 4X CLV
High Speed CD-RW 10X CLV
Ultra Speed CD-RW Not Support
DVD-R Max.8X CAV
DVD-R DL Max.4X Zone CLV
DVD-RW Max.6X Zone CLV
DVD+R Max.8X CAV
DVD+R DL Max.4X Zone CLV
DVD+RW Max.8X Zone CLV
DVD-RAM 3X-5X PCAV ( 4.7GB)
BD-R (SL/DL) Max.6X CAV
BD-RE (SL/DL) 2X CLV
BD-R (TL/QL) 2X CLV
BD-RE (TL) 2X CLV
界面接口 SATA介面(150 Mbyte/s).
缓存 2MB.
电源 来自PC电源的5V DC
存取速度
CD-ROM 180ms (Typ.)
DVD-ROM SL190ms (Typ.)
BD-ROM SL300ms (Typ.)
退出 Soft Eject
温度范围 Operating guarantee : 5~ 50 ℃
Non operating : -20~60 ℃
湿度 Operating guarantee : 10~80% RH
Non operating : 5~90% RH
MTBF 60,000hr (Duty : 20%)
净重 140±10g
尺寸 128mm (W) x 9.5mm (H) x129mm (D) (不含挡板)

备注
8cm Media : 不支援
警告:
使用产品手册指定外的方式进行控制、调整及其他程序,可能会导致暴露在辐射危险中。请勿自行拆卸本产品以避免受到雷射辐射(雷射光线对眼睛有害)。
 
  • 文件下载
  • 推荐产品
  • 产品评测
  • 问与答


描述 版本 大小 下载
SOB03 使用手册 V1.0 1,110 KB
SOB03 高分辨率照片 2,550 KB
SOB03 Product Sheet V1.0 331 KB

Milo 10 超薄型模组化Mini-ITX机箱 更多...

No such information.