WAB1B

■ 磁吸式底座,方便摆设

■ 镀金SMA plug RP接头,不易氧化

■ 低损耗1.5公尺传输线材

 

规格

型号 SST-WAB1B
底座类型 圆形磁吸式底座
底座连接头 镀金 SMA jack RP
线材 低损耗CLF 100, 长度=150cm
线材连接头 镀金 SMA plug RP
底座颜色
阻抗值 50Ω
尺寸 48mm (W) x 40mm (H) x 48mm (D)
重量 85g
 
  • 文件下载
  • 推荐产品
  • 产品评测
  • 问与答


描述 版本 大小 下载
WAB1B High resolution photos 2,499 KB
WAB1B eDM (wab1b-edm-cn.pdf)   534 KB

ECWA2-LITE Mini PCI-E转PCI-E双频 (2.4GHz 2dBi / 5GHz 3dBi) 天线转接卡 更多...

No such information.