ECW02

■ IEEE 802.11 ac/a/b/g/n无线局域网络通讯协议

■ 支援2T2R 双频 (2x2 MIMO)

■ Mini PCI-E标准接口

 

规格

型号 SST-ECW02
无线传输标准 802.11 ac/a/b/g/n
频率范围 2.412~2.472GHz, 2.484GHz
5.18~5.825GHz, ISM Band
界面 Mini PCI-E
无线传输速度 最大866.7Mbps (IEEE802.11ac)
最大300Mbps (IEEE802.11n)
最大54Mbps (IEEE802.11a/g)
最大11Mbps (IEEE802.11b)
加密功能 64bit/128bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
调变技术 BPSK/ QPSK/ 16-QAM/ 64-QAM/ 256-QAM / DBPSK/ DQPSK/ CCK
无线讯号端子 RF IPEX 端子
其它 2T2R dual band (2x2 MIMO)
尺寸 29.85mm (L) x 26.65mm (W) x 4.45mm (H)
重量 7g
 
  • 文件下载
  • 推荐产品
  • 产品评测
  • 问与答


描述 版本 大小 下载
ECW02 Driver (for linux) v1.0 1,476 KB
ECW02 Driver (for windows) v1.0 40,798 KB
ECW02 高分辨率照片 459 KB
ECW02 eDM (ecw02_edm_cn.jpg)   185 KB

ECWA1 Mini PCIe转PCIe双频天线转接卡 更多...
ECWA1-LITE Mini PCI-E转PCI-E双频天线(2.4GHz 2dBi /5GHz 3dBi)转接卡 更多...
ECWA2-LITE Mini PCI-E转PCI-E双频 (2.4GHz 2dBi / 5GHz 3dBi) 天线转接卡 更多...

No such information.