ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแล     CA01■ Excellent for both moist and dry cleaning usage

■ Ultra fine Micro fiber for resistant in trapping larger hard particles

■ High precision machine weaved

■ Soft woven fiber for gentle on delicate surfaces

■ Easy to clean with common soap and detergent

         Computer enthusiasts are now able to take better care of their valuable computer and surrounding peripherals with the aid of highly dense and effective micro fiber cloth. The ultra fine woven fibers have wedge-shaped filaments and a core of nylon. The wedge shape, the nylon core and the smaller size fiber are the keys to the effectiveness of the cloth. The correctly woven cloth is full of loops and hooks creating tiny pockets which clean and trap dust, dirt, pollen, grime, grease and bacteria, the result is a powerful cleaning tool which will help you keep your valuable SilverStone products looking at their finest condition.Enclosure mterial Ultra fine woven fibers with nylon core
สี Platinum Blue
ขนาด 9in(W) x 9in(L)

CW03
Premium standard ATX HTPC chassis เพิ่มเติม...
FT01
Performance Standard ATX tower chassis with aluminum unibody เพิ่มเติม...
TJ07
ค่าเบนช์มาร์กสำหรับเครื่องฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก เพิ่มเติม...
TJ10
Flagship-level extended ATX tower chassis เพิ่มเติม...
TJ11
Flagship-level extended ATX and XL ATX tower chassis เพิ่มเติม...
 
 
อธิบาย
Ver
ขนาด
Download


ไม่มีการดาวโหลดโปรแกรมสำหรับสินค้าตัวนี้.


No such information.