G11908010-RT

SilverStone 2.5" / 3.5"硬碟托盤加防盜鎖頭,適用於RM21-304、RM21-308、RM22-308、RM22-312、RM43-320-RS、CS381和CS351

■ 帶有獨立防盜鎖頭

■ 可支援 2.5" / 3.5" 裝置

■ 附擋風架,可管理系統風流, 加強硬碟散熱

■ 支援RM21-304, RM21-308, RM22-308, RM22-312, RM43-320-RS, CS381, CS351

 

規格

型號 G11908010-RT
支援清單 RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351
淨重 123g
尺寸 107mm (寬) x 28mm (高) x 172mm (深)
 
  • 下載
  • 推薦產品
  • 產品評論
  • 問與答


描述 版本 大小 下載
G11908010-RT 高解析度照片 4,069 KB
G11908010-RT Product Sheet V1.0 707 KB

RM21-304 2U Mini-SAS 6 Gb/s 4 Bays 2.5"/3.5" 硬碟熱插拔伺服器機殼 更多...
RM21-308 2U Mini-SAS 6 Gb/s 8 Bays 2.5"/3.5" 硬碟熱插拔伺服器機殼 更多...
RM22-308 2U Mini-SAS HD SFF-8643 12 Gb/s 8 Bays 2.5"/3.5" 硬碟熱插拔伺服器機殼 更多...
RM22-312 2U Mini-SAS HD SFF-8643 12 Gb/s 12 埠 2.5"/3.5" 硬碟熱插拔伺服器機殼 更多...
RM43-320-RS 4U Mini-SAS HD SFF-8643 12 Gb/s 20 埠 2.5"/3.5" 硬碟熱插拔伺服器機殼 更多...

No such information.