G11908000-RT

SilverStone 2.5" / 3.5"硬盘托盘,适用于RM21-304、RM21-308、RM22-308、RM22-312、RM43-320-RS、CS381和CS351

■ 可支持 2.5" / 3.5" 装置

■ 附挡风架,可管理系统风流, 加强硬碟散热

■ 支持RM21-304, RM21-308, RM22-308, RM22-312, RM43-320-RS, CS381, CS351

 

规格

型号 G11908000-RT
支援清单 RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351
净重 116g
尺寸 107mm (宽) x 28mm (高) x 174mm (深)
 
  • 文件下载
  • 推荐产品
  • 产品评测
  • 问与答


描述 版本 大小 下载
G11908000-RT 高分辨率照片 3,119 KB
G11908000-RT Product Sheet V1.0 717 KB

RM21-304 2U Mini-SAS 6 Gb/s 4 Bays 2.5"/3.5" 硬盘热插入服务器机箱 更多...
RM21-308 2U Mini-SAS 6 Gb/s 8 Bays 2.5"/3.5" 硬盘热插入服务器机箱 更多...
RM22-308 2U Mini-SAS HD SFF-8643 12 Gb/s 8 Bays 2.5"/3.5" 硬盘热插入服务器机箱 更多...
RM22-312 2U Mini-SAS HD SFF-8643 12 Gb/s 12 埠 2.5"/3.5" 硬盘热插入服务器机箱 更多...
RM43-320-RS 4U Mini-SAS HD SFF-8643 12 Gb/s 20 埠 2.5"/3.5" 硬碟热插拔伺服器机箱 更多...

No such information.