อุปกรณ์จ่ายไฟ

อุปกรณ์จ่ายไฟ

ซีรีย์ Essential

:พาวเวอร์ซัพพลายระดับเริ่มต้น
 
ST40F-ES230
ST50F-ES230
ST60F-ES230
ST70F-ES230
 
NEW
ET550-G
NEW
ET650-G
NEW
ET750-G
ST50F-ESG
ST60F-ESG
ST70F-ESG
 
ST40F-ESB
NEW
ET450-B
ST50F-ESB
ET550-B
ST60F-ESB
ET650-B
ST70F-ESB
 
ST50F-ES
ST70F-ES